بازسازی منزل

بازسازی حرفه ایی و تخصصی با کاغذنت

گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت (اشنو سابق) با دانش تخصصی بیش از دو دهه، طراحی و کادر مجرب اجرایی و همچنین شناخت کافی به بازار و تسلط متخصصین بر انواع متریال آماده خدمت رسانی در زمینه مشاوره، طراحی، اجرای بازسازی منزل و... میباشد.برای بازسازی نیاز به مشاوره دارید؟با ما در ارتباط باشید. 

بازسازی منزل

بازسازی حرفه ایی و تخصصی با کاغذنت

گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت (اشنو سابق) با دانش تخصصی بیش از دو دهه، طراحی و کادر مجرب اجرایی و همچنین شناخت کافی به بازار و تسلط متخصصین بر انواع متریال آماده خدمت رسانی در زمینه مشاوره، طراحی، اجرای بازسازی منزل و... میباشد.برای بازسازی نیاز به مشاوره دارید؟با ما در ارتباط باشید. 

پروژه های حقیقی بازسازی منزل و محل کار کاغذنت

مشاهده گر نمونه های بازسازی توسط  کاغذ نت باشید

برای بازسازی منزل خود به مشاوره نیاز دارید؟

مشاوران ما در کاغذ نت پاسخگوی تمام سوالات شما خواهند داد

مشاهده لیست قیمت بازسازی

در لیست قیمت بازسازی منزل آیتم‌های اصلی نوشته شده اما نسبت به پروژه ممکن است آیتمی حذف و آیتمی دیگر جایگزین شود. هزینه دستمزد کارکنان، حمل، موارد و مصالح جانبی مانند چسب و... موارد پیش‌بینی نشده را نیز باید در نظر گرفت.

بازسازی خانه با متراژ 80تا100متر با کیفیت های حداقلی، متوسط و خوب

درجه
بازسازی

قیمت

ویژگی‌ها

حداقل

95
تومان

شامل نقاشی، ترمیم گچ‌کاری، کاغذدیواری، برچسب کابینت‌ها، تعویض شیرآلات، تعویض کلید پریزها و دستگیره درب‌ها

متوسط

250 تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، کفسازی خانه با لمینت متوسط، گاز با کیفیت‌های متوسط، انجام کارهای برقی، اجرای سرامیک‌کاری درجه دو در سرویس‌ها و آشپزخانه، نقاشی، کاغذدیواری، نورپردازی درجه دو، تعویض کابینت با جنس ام‌دی‌اف معمولی، تعویض شیرآلات، اجرای کناف، دیگر امور دکوراتیو

خوب

400 تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، تعویض پنجره‌ها، کفسازی خانه با لمینت خوب، هود، سینک، گاز با کیفیت‌های خوب، انجام کارهای برقی، تعویض درب‌های داخلی، سقف کاذب کناف، انجام نورپردازی، کارهای دکوراتیو به صورت درجه یک

بازسازی خانه با متراژ 100تا120متر با کیفیت های حداقلی، متوسط و خوب

درجه
بازسازی

قیمت

ویژگی‌ها

حداقل

150
تومان

شامل نقاشی، ترمیم گچ‌کاری، کاغذدیواری، برچسب کابینت‌ها، تعویض شیرآلات، تعویض کلید پریزها و دستگیره درب‌ها

متوسط

280 تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، کفسازی خانه با لمینت متوسط، گاز با کیفیت‌های متوسط، انجام کارهای برقی، اجرای سرامیک‌کاری درجه دو در سرویس‌ها و آشپزخانه، نقاشی، کاغذدیواری، نورپردازی درجه دو، تعویض کابینت با جنس ام‌دی‌اف معمولی، تعویض شیرآلات، اجرای کناف، دیگر امور دکوراتیو

خوب

480
تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، تعویض پنجره‌ها، کفسازی خانه با لمینت خوب، هود، سینک، گاز با کیفیت‌های خوب، انجام کارهای برقی، تعویض درب‌های داخلی، سقف کاذب کناف، انجام نورپردازی، کارهای دکوراتیو به صورت درجه یک

بازسازی خانه با متراژ 120تا140متر با کیفیت های حداقلی، متوسط و خوب

درجه
بازسازی

قیمت

ویژگی‌ها

حداقل

180
تومان

شامل نقاشی، ترمیم گچ‌کاری، کاغذدیواری، برچسب کابینت‌ها، تعویض شیرآلات، تعویض کلید پریزها و دستگیره درب‌ها

متوسط

300
تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، کفسازی خانه با لمینت متوسط، گاز با کیفیت‌های متوسط، انجام کارهای برقی، اجرای سرامیک‌کاری درجه دو در سرویس‌ها و آشپزخانه، نقاشی، کاغذدیواری، نورپردازی درجه دو، تعویض کابینت با جنس ام‌دی‌اف معمولی، تعویض شیرآلات، اجرای کناف، دیگر امور دکوراتیو

خوب

540
تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، تعویض پنجره‌ها، کفسازی خانه با لمینت خوب، هود، سینک، گاز با کیفیت‌های خوب، انجام کارهای برقی، تعویض درب‌های داخلی، سقف کاذب کناف، انجام نورپردازی، کارهای دکوراتیو به صورت درجه یک

مشاهده لیست قیمت بازسازی

در لیست قیمت بازسازی منزل آیتم‌های اصلی نوشته شده اما نسبت به پروژه ممکن است آیتمی حذف و آیتمی دیگر جایگزین شود. هزینه دستمزد کارکنان، حمل، موارد و مصالح جانبی مانند چسب و... موارد پیش‌بینی نشده را نیز باید در نظر گرفت.

بازسازی خانه با متراژ 80تا100متر با کیفیت های حداقلی، متوسط و خوب

درجه بازسازی

قیمت

ویژگی‌ها

کیفیت حداقلی

150 میلیون تومان

شامل نقاشی، ترمیم گچ‌کاری، کاغذدیواری، برچسب کابینت‌ها، تعویض شیرآلات، تعویض کلید پریزها و دستگیره درب‌ها

کیفیت متوسط

280 میلیون تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، کفسازی خانه با لمینت متوسط، گاز با کیفیت‌های متوسط، انجام کارهای برقی، اجرای سرامیک‌کاری درجه دو در سرویس‌ها و آشپزخانه، نقاشی، کاغذدیواری، نورپردازی درجه دو، تعویض کابینت با جنس ام‌دی‌اف معمولی، تعویض شیرآلات، اجرای کناف، دیگر امور دکوراتیو

کیفیت خوب

480میلیون تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، تعویض پنجره‌ها، کفسازی خانه با لمینت خوب، هود، سینک، گاز با کیفیت‌های خوب، انجام کارهای برقی، تعویض درب‌های داخلی، سقف کاذب کناف، انجام نورپردازی، کارهای دکوراتیو به صورت درجه یک

بازسازی خانه با متراژ 100تا120متر با کیفیت های حداقلی، متوسط و خوب

درجه بازسازی

قیمت

ویژگی‌ها

کیفیت حداقلی

180میلیون تومان

شامل نقاشی، ترمیم گچ‌کاری، کاغذدیواری، برچسب کابینت‌ها، تعویض شیرآلات، تعویض کلید پریزها و دستگیره درب‌ها

کیفیت متوسط

300 میلیون تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، کفسازی خانه با لمینت متوسط، گاز با کیفیت‌های متوسط، انجام کارهای برقی، اجرای سرامیک‌کاری درجه دو در سرویس‌ها و آشپزخانه، نقاشی، کاغذدیواری، نورپردازی درجه دو، تعویض کابینت با جنس ام‌دی‌اف معمولی، تعویض شیرآلات، اجرای کناف، دیگر امور دکوراتیو

کیفیت خوب

540میلیون تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، تعویض پنجره‌ها، کفسازی خانه با لمینت خوب، هود، سینک، گاز با کیفیت‌های خوب، انجام کارهای برقی، تعویض درب‌های داخلی، سقف کاذب کناف، انجام نورپردازی، کارهای دکوراتیو به صورت درجه یک

بازسازی خانه با متراژ 120تا140متر با کیفیت های حداقلی، متوسط و خوب

درجه بازسازی

قیمت

ویژگی‌ها

کیفیت حداقلی

130میلیون تومان

شامل نقاشی، ترمیم گچ‌کاری، کاغذدیواری، برچسب کابینت‌ها، تعویض شیرآلات، تعویض کلید پریزها و دستگیره درب‌ها

کیفیت متوسط

275 میلیون تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، کفسازی خانه با لمینت متوسط، گاز با کیفیت‌های متوسط، انجام کارهای برقی، اجرای سرامیک‌کاری درجه دو در سرویس‌ها و آشپزخانه، نقاشی، کاغذدیواری، نورپردازی درجه دو، تعویض کابینت با جنس ام‌دی‌اف معمولی، تعویض شیرآلات، اجرای کناف، دیگر امور دکوراتیو

کیفیت خوب

440میلیون تومان

شامل سرویس‌ها، ترمیم گچ‌کاری، تعمیر و نوسازی کابینت‌ها، تعویض پنجره‌ها، کفسازی خانه با لمینت خوب، هود، سینک، گاز با کیفیت‌های خوب، انجام کارهای برقی، تعویض درب‌های داخلی، سقف کاذب کناف، انجام نورپردازی، کارهای دکوراتیو به صورت درجه یک

گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت

درباره کاغذنت بیشتر بدانیم

گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت دارای بیش از 20 سال تجربه در امر دکوراسیون داخلی و خارجی با هدف تامین نیازهای شما عزیزان در طراحی دکوراسیون، پروژه ها، بناها و تمامی ساخت و سازها بنیان نهاده شده و در این راستا سعی نموده از بهترین متخصصان حوزه های مربوطه استفاده نماید و آخرین نوآوری های کاغذ دیواری ،پوستر، پرده، دیوارپوش فومی ،کفپوش pvc و لمینیت که دارای بالاترین استانداردهای معتبر کیفی جهان هستند را در اختیار شما قرار دهد.این مجموعه دارای یکی از برترین سایت های فروش آنلاین در ایران میباشد. گروه معماری اشنو در راستای سیاست كلی خود مبنی بر ارائه بالاترین كیفیت و رضایت مندی مشتریان تلاش كرده با استفاده از محصولات باکیفیت كه دارای بالاترین استاندارد های روز هستند مشتریان خود را راضی و سلایق و نگرشهای متفاوت آنها را پاسخگو باشد. و با ایجاد شرایط ویژه فروش کاغذ دیواری، پوستر، پرده، دیوارپوش و کفپوش طیف بیشتری از مشتریان را در بر گیرد.

گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت

درباره کاغذنت بیشتر بدانیم

گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت دارای بیش از 20 سال تجربه در امر دکوراسیون داخلی و خارجی با هدف تامین نیازهای شما عزیزان در طراحی دکوراسیون، پروژه ها، بناها و تمامی ساخت و سازها بنیان نهاده شده و در این راستا سعی نموده از بهترین متخصصان حوزه های مربوطه استفاده نماید و آخرین نوآوری های کاغذ دیواری ،پوستر، پرده، دیوارپوش فومی ،کفپوش pvc و لمینیت که دارای بالاترین استانداردهای معتبر کیفی جهان هستند را در اختیار شما قرار دهد.این مجموعه دارای یکی از برترین سایت های فروش آنلاین در ایران میباشد. گروه معماری اشنو در راستای سیاست كلی خود مبنی بر ارائه بالاترین كیفیت و رضایت مندی مشتریان تلاش كرده با استفاده از محصولات باکیفیت كه دارای بالاترین استاندارد های روز هستند مشتریان خود را راضی و سلایق و نگرشهای متفاوت آنها را پاسخگو باشد. و با ایجاد شرایط ویژه فروش کاغذ دیواری، پوستر، پرده، دیوارپوش و کفپوش طیف بیشتری از مشتریان را در بر گیرد.

مراحل شروع و پیشروی پروژه

بازدید و تعیین هزینه بازسازی

کارشناسان بازسازی منزل کاغذنت در اولین فرصت اعلام شده مراجعه وتمام مشورت ها و موارد لازم به ذکر جهت کاهش هزینه و ارائه بهترین بازسازی و انجام هرچه بهتر پروژه را به شما ارائه میدهند. و در نتیجه با توجه به راهنمایی تیم متخصص کاغذنت سبک مناسب با سلیقه و منزل شما انتخاب شده و همچنین کمترین هزینه ممکن شروع به کار میکنند.راهنمایی متخصصین کاغذنت باعث میشود تاپس از گذشت مدت زمان کوتاهی مصالح عایق بندی و... دچار مشکل نشوند و مجبور به هزینه دوباره نشوید.

طراحی سه بعدی و ایده پردازی

پس از مراجعه کارشناسان و تائید کار ما توسط شما  و طبق صحبت های انجام شده در صورت نیاز طراحی سه بعدی منزل  و یا محل کار شما طبق طرح انتخابی و سبک مورد نظر شما طراحی سه بعدی انجام شده تا اگر موردی نیاز به رفع داشت و یا ناهماهنگی وجود داشت برطرف شود که این امر موجب میشود تا قبل از شروع به کار شما طرح مد نظر خود را دیده و اطمینان حاصل کنید که مشکلی در بازسازی منزل شما وجود نخواهد داشت.

بستن قرارداد بازسازی ساختمان

حالا که با مشاوران ما توانستید سبک مورد نظر خود را بیابید و برآورد هزینه داشته باشید و همچنین توانسته اید طرح سه بعدی  شده بعد از بازسازی منزل خود را ببینید نوبت به عقد قرارداد میرسد . بستن قرارداد به منظور اطمینان دو طرف در طی بازسازی منزل خواهد بود که موجب آسودگی خاطر هم برای گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت خواهد بود و هم برای شما. قراردادی که تنظیم شده تمام حقوق و قوانین مربوط به بازسازی منزل، مراحل کار، قیمت نهایی پروژه، و زمان اتمام بازسازی منزل در آن درج شده که تا پروسه بازسازی به راحتی و در آرامش انجام شود.

شروع تخریب و یا نوسازی

گاه برای بازسازی نیاز به تخریب منزل است و گاهی با تعمیر و یا تعویض مصالح و یا ابزار به نوسازی میپردازیم. برای تخریب نیاز است تا تیم های متخصص پروژه هر کدام در زمان بندی خود در محل بازسازی منزل حضور داشته باشند تا تداخلی در کار یکدیگر به وجود نیاورند. از مهمترین های این بخش حفظ استحکام بخش حیاتی و مهم ساختمان است تاآسیبی نبینند تا خساراتی باور نکردنی پیش نیاید پس از این رو بسیار مهم است تا حتما با تیمی متخصص پروژه بازسازی منزل خود را آغاز کنیدکه این امر فقط با تجربه و تخصص کامل و لازم قابل اجراست. با خیال راحت به گروه معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت اعتماد کنید.

 

بازسازی بخش های مشخص شده

در این مرحله اگر بازسازی منزل شما نیاز به جابجایی دیوارها و یا گذاشتن برخی تیغه ها بود انجام خواهد شد البته که مواردی مانند بروزرسانی سیستم برق کشی و سیستم آبرسانی و لوله کشی و همچنین فاضلاب منزل به منظور جلوگیری از فرسودگی نوسازی خواهند شد بعد از این مرحله نوبت به گچ کاری نازک کاری استبعد از این مرحله گاها انتخاب شما رنگ نخواهد بود و قصد استفاده از کاغذ دیواری را دارید که در این صورت هم با ارائه خدمات گسترده در زمینه کاغذ دیواری نیز در خدمت شما خواهیم بود

تحویل پروژه و اتمام قراردادبازسازی

در این مرحله تمامی کارها به اتمام رسیده و حال نوبت به پاکسازی، بررسی کامل و دقیق پروژه خواهد بود. در این مرحله کار متخصصین بازسازی منزل کاغذنت به اتمام رسیده اما اگر همچنان موردی از نظر شما جا افتاده باشد که در قرارداد ذکر شده باشد متخصصین ما مجدد اعزام خواهند شد تا پروژه تمام و کامل طبق گفته های  بین ما و خواسته های شما زمان عقد قرارداد انجامشده و تحویل گردد.

سخن پایانی :

بله درست است! پروژه بازسازی منزل بسیار سنگین و گاها سخت است اما میتوانید با انتخاب گروه متخصص و توانمند با اطمینان کار بازسازی منزل خود  را به اتمام برسانید گروه متخصص معماری و دکوراسیون داخلی کاغذنت از ایده تا اجرا در کنار شماست